Om u als organisatie goed van dienst te kunnen zijn, heeft Your Creative Nature een zogeheten toolbox met diverse instrumenten die alle bijdragen aan het bijsturen of een verbetering van het pedagogisch beleid in uw organisatie. Omdat ik op projectmatige basis bij uw organisatie aan de slag ga, zal per project samen met u gekeken welke tools ingezet kunnen worden. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tijdens het project extra tools in te zetten indien hier vraag naar is.

1. Creatief denksessies

Met een creatief denksessie is het mogelijk om een langlopend probleem eindelijk de oplossing te geven die zal gaan werken. Maar ook helpt het bij het vormen van een nieuw pedagogisch plan van aanpak. Creatief denken stimuleert het loslaten van vaste patronen en gebaande paden. Hierdoor ontstaat er een breder scala aan mogelijkheden. Een sessie is proactief en daagt je medewerkers uit om actief mee te denken over hoe het pedagogisch beleid gevormd dient te worden.

2. Trainingen

Your Creative Nature biedt 2 trainingen aan die een bijdrage leveren aan het pedagogisch klimaat in uw organisatie. Een training gericht op het creatiever en flexibeler werken. En een training gericht op het werken met hooggevoelige (snel overprikkelde) kinderen. Deze laatste training wordt door mij verzorgd vanuit de “Hallo, ik ben Gwen”-academie (voor meer informatie: https://halloikbengwenacademie.nl/)

3. Intervisie

In het pedagogisch werkveld is het zeer gebruikelijk om regelmatig intervisie toe te passen om werknemers kritisch naar zichzelf en hun handelen te laten kijken. Your Creative Nature begeleidt de intervisie als gesprekspartner en kwaliteitsbewaker.

4. Beleidsmaker

Your Creative Nature neemt met u het volledige pedagogisch beleid onder de loep en zal u adviseren welke wijzigingen nodig zijn om nog betere kwaliteit te bieden. Dit kan ook betekenen dat ik voor u een volledig nieuw beleid schrijf, maar mijn voorkeur heeft het wel om dit zoveel mogelijk in samenspraak te doen met mensen van de werkvloer. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en daarom kunnen zij het beste inzicht geven wat niet werkt of wat juist heel goed werkt. Deze bottom up werkwijze zorgt voor meer draagvlak en betere uitvoering.

5. Coaching

Werkdruk is helaas een factor met grote invloed op het werkplezier van uw medewerkers. En daarom is het prettig om uw medewerkers de mogelijkheid te bieden door middel van coaching te reflecteren op hun manier van werken. Dit kan op de werkvloer zelf of in 1-op-1-gesprekken buiten het werk om. Your Creative Nature geeft u de kans met coaching onnodig verzuim tegen te gaan. Een tevreden werknemer is immers minder snel geneigd zich ziek te melden.